Turvallisuussuunnitelmat

Laadimme lakisääteisiä pelastussuunnitelmia taloyhtiöille ja eri laitoksille tms.
Kokemusta suunnitelmien ja raporttien laadinnasta löytyy vuosikymmenien ajalta mm. puolustusvoimista jossa toimin varuskunnan turvallisuuspäällikkönä, pelastusupseerina sekä PV:n akkreditoituna turvallisuustarkastajana.
Hallitsemme myös riskikartoitukset sekä tila-, henkilöstö-, hallinto- ja osittain myös tietoturvallisuus auditoinnit. Apuna käytämme KATAKRI aineistoa.